baner


Grafické Štúdio 

Ponúkame kompletné pripravenie zákazky do tlače od nafotenia podkladov, zhotovenia grafického návrhu cez zalomenie kníh a časopisov, ako aj jednoduchých administratívnych tlačív, reklamných letákov a vizitiek.  Výhodou je, že už pri návrhu vieme predložiť ekonomické riešenie pre zákazníka vzhľadom na následné technologické spracovanie, aby sme dosiahli maximálnu efektívnosť pri realizácii zákazky v procese výroby. 

Na každú zákazku sa individuálne kalkuluje cena podľa reálne plánovaných nákladov. Zákazník sa tak vie rozhodnúť pre optimálne riešenie vzhľadom na vybraný rozsah prác a kvalitu použitého materiálu,  ako aj podľa kalkulovanej ceny. 

       

tel: +00420 43 4292963     Fax: +00420 43 4300475